KERHON JÄSENEN OHJEET JA SÄÄNNÖT

 

Seuraavia ohjeita tulee noudattaa kerhon urilla liikuttaessa.

 

NOPEUSRAJOITUKSET

Kaupunkireiteillä taajamassa pyritään välttämään likkumista klo 22.00-06.00 välisenä aikana. Reitillä nopeusrajoitus on 60 km/h, ellei sitä ole erikseen merkeillä rajoitettu.

 

 

 

AJOURA

Kelkkailijan on ehdottomasti pysyttävä merkityllä uralla. Mualla kuin uralla ajo on kielletty. Uran levittäminen ja oikominen on ehdottomasti kielletty.

 

 

 

KELKKAILIJAN VASTUU

Niin uralla kuin jäälläkin ajo tapahtuu omalla vastuulla. Jos havaitset uralla vikoja, pyri korjaamaan ne tai merkitse mahdollinen vaaranpaikka, jotta muutkin osaavat varoa.

 

 

 

VALVONTA

Kelkkasääntöjä valvovat kaikki kerhon jäsenet. Jäsenet ovat velvollisia raportoimaan uralla mahdollisesti tapahtuvasta törttöilystä hallitukselle, joka voi antaa ajokiellon kelkkailijalle. Sääntöjä rikkoneelle kelkkailijalle ei palauteta jäsenmaksua.

 

 

 

 

TIETOA MAANOMISTAJILLE

 

Kelkkareittien rakentamisessa noudatamme seuraavia periaatteita:

 

 

 

Järjestäytymisellä saadaan parhaiten kuria maastoliikenteeseen

 

Urien aiheuttamat maastomuutokset minimoidaan

 

Uria mahdollisimman vähän jäälle; ensisijaisesti sähkölinjoille ja metsäautoteille

 

Rakenteet, rakennelmat, opasteet ja viitat ensisijaisesti puusta

 

Vältetään luonnonsuojelualueiden käyttöä

 

Ei uria uhanalaisten eläinten pesimäalueille

 

Yhteistyö ympäristöviranomaisten ja kaupungin virkamiesten kanssa

 

Tuetaan matkailuelinkeinoa puhtaalla ympäristöllä